Článek v Kadaňských novinách

Kadaňské noviny otiskly fotku s popisem z našeho turnaje ve Spořicích

www.kadanskenoviny.cz/files/KN-2013_6_web.pdf