Článek v Kadaňských novinách

Kadaňské noviny otiskly naše výsledky s hodnocením.

www.kadanskenoviny.cz/files/KN-2013_9_web.pdf