ČLÁNEK v Kadaňských novinách

 Kadaňských novinách otiskli krátký článech o našem vyhraném turnaji v Žatci a naší fotku.

www.kadanskenoviny.cz/files/KN-2013_3_web.pdfV